English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 23274

Trà Vinh phấn đấu trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phấn đấu trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mới đây, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh uỷ tiếp tục xác định “phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Chế biến khô ở Làng cá Động Cao, Đông Hải, huyện Duyên Hải

Theo đó, Tỉnh ủy đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp lớn để phát triển kinh tế biển của tỉnh gồm:

Một là, chủ động rà soát, điều chỉnh và xây dựng đồng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, bảo đảm sự gắn kết hài hòa, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển các vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng biển của tỉnh. Tập trung đầu tư thị xã Duyên Hải đạt các tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển chất lương cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế biển.

Hai là, tập trung phát triển nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản. Phát triển nuôi trồng thủy, hải sản và nâng cao hiệu quả nghề khai thác hải sản, tập trung phát triển đội tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, có khả năng đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo…; tăng cường các hoạt động bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản; hiện đại hoá công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức hợp tác. Đầu tư nâng cấp các cảng cá, kết hợp khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ba là, đẩy mạnh phát triển du lịch biển: tập trung đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển chất lượng cao, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, xây dựng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch biển… để thu hút du khách.

Bốn là, tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp ven biển: tập trung đầu tư, phát triển Khu kinh tế Định An; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn. Phát triển ngành công nghiệp sửa chữa và đóng tàu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và một số ngành kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển.

Năm là, tranh thủ các nguồn lực từ Bộ, ngành Trung ương, từ các doanh nghiệp và ngân sách tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển. Xây dựng chính sách thu hút đầu tư trọng điểm, tích cực kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ vận tải biển, kho ngoại quan, logistics, khu phi thuế quan, khu dịch vụ công nghiệp, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa.

Sáu là, xác định ngành công nghiệp năng lượng tái tạo là động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Triển khai thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo; tạo điều kiên cho doanh nghiệp triển khai đầu tư các dự án điện đã có chủ trương đầu tư và cam kết đầu tư.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ cũng phân công thực hiện đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan:

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy nhân dân tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát đối với phát triển bền vững kinh tế biển ( thực hiện trong quý III/2022)

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Phát triển bền vững Khu kinh tế Định An, giai đoạn 2021 - 2025 (quý IV/2021); lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan để phát triển kinh tế biển như: Kế hoạch cụ thể để phát triển nuôi trồng thủy, hải sản và nâng cao hiệu quả nghề khai thác hải sản, Kế hoạch để phát triển du lịch biển... (quý IV/2021); lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (quý III/2021); tranh thủ các Bộ, ngành Trung ương sớm triển khai các công trình hạ tầng thiết yếu; tập trung kêu gọi đầu tư Cảng nước sâu và các bến tàu thủy nội địa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Nguyễn Văn Dũ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 379
  • Hôm nay: 20697
  • Trong tuần: 266,717
  • Tất cả: 48,974,374

Chung nhan Tin Nhiem Mang