English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 11086

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. 

Ảnh minh họa

Chương trình đề ra mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân. Cụ thể đến năm 2025, chương trình xác định sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng kinh doanh bền vững; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ phát triển tối thiểu 03 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ khoảng 500 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, góp phần phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững…

Đối tượng của chương trình là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững; các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (viện nghiên cứu, trường đại học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân).

Chương trình có 3 nhiệm vụ và giải pháp chính gồm: thông tin, tuyên truyền và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững; đào tạo, tập huấn về kinh doanh bền vững; xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch. Định kỳ báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

T.P

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 348
  • Hôm nay: 5789
  • Trong tuần: 253,116
  • Tất cả: 48,989,258

Chung nhan Tin Nhiem Mang