Quyết định số: 118/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1329
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5