Công văn số 2475/VP-NN về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lượt xem: 437
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5