English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2555

Công bố thông tin người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (tính đến ngày 30/6/2021)

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT CƠ QUAN- DI ĐỘNG      

EMAIL

GHI CHÚ

1

Sở Tư pháp

Lâm Sáng Tươi

 

Giám đốc Sở

  0913 891 080

 

Người phát ngôn

2

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Nguyễn Văn Út

Giám đốc Sở

0919 494 777

nvut@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

3

Sở Tài chính

 

Tiêu Thanh Tân

Giám đốc Sở

0908 391 270

 

Người phát ngôn

Lâm Quốc Việt

Chánh Văn phòng Sở

0913 739 800

 

Người được ủy quyền phát ngôn

4

Ban Dân tộc

Thạch Mu Ni

Phó Trưởng ban

0294 3851 855

0989 771 197

tmni@travinh.gov.vn

 

Người được ủy quyền phát ngôn

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Châu Văn Hòa

Giám đốc Sở

0294 3862 289

0986 906 767

chauhoacanglong@gmail.com

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Vạn Kha

 

Phó

Giám

đốc

 

0294 3840 612

0913 742 044

nguyenvankhatntv@gmail.com

Người được

ủy quyền phát

ngôn

 

7

 

Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch

Dương Hoàng Sum

Giám đốc

0939 790 055

dhsum@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Trần Minh Thanh

Phó Giám đốc

0913 188 190

tmthanh@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

8

Sở Công thương

Phạm Văn Tám

Giám đốc

0294 3853 936

0913 880 941

Phamvantam722@gmail.com

Người phát ngôn

Lưu Văn Nhạnh

Phó Giám đốc

0294 3841 744

0889 181 966

nhanhubck@gmail.com

Người được Ủy quyền

phát ngôn

 

9

Sở Y tế

Kiên Sóc Kha

Giám đốc

0913 188 183

 

Người phát ngôn

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc

0918 221 466

 

Người được Ủy quyền

phát ngôn

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Pham Minh Truyền

Giám đốc

0913 764 537

pmtruyen@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Lê Thị Hạnh Chuyên

Chánh Văn phòng

0919 473 455

lthchuyen@travinh.gov.vn

Người được Ủy quyền

phát ngôn

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Bạch Vân

Giám đốc

0913 766 868

nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

Người phát ngôn

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

0942 771 329

thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

Người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên

12

Sở Xây dựng

Lê Minh Tân

Giám đốc

0913 891 144

ktsminhtantv@gmail.com

Người phát ngôn

Ngô Nguyễn Cung Uyển

Chánh Văn phòng

0294 3862 544

0917 462 016

cunguyentv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Lê Thành Ôi

Giám đốc

0918 703 919

skhcntv@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

14

Sở Giao thông vận tải

Dương Thành Huynh

Phó Giám đốc

0913 170 119

vp.sgtvt.tv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

15

Thanh tra tỉnh

Trần Văn Ba

Chánh Thanh tra

0911 735 454

tvba@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Võ Văn Long

Phó Chánh Thanh tra

0919 501 007

vvlong@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Nầy

Giám đốc

0294 3851 789

0913 730 558

nvnay@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Đỗ Thành Quốc

Chánh Văn phòng

0939 428 448

dtquoc@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

17

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trần Viễn Phương

Phó Trưởng Ban

0908 344 789

vienphuong81@gmail.com

Người phát ngôn

Trần Thanh Sơn

Chánh Văn phòng

0918 463 160

tranthanhsontv@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

18

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Thùy Nga

Chánh Văn phòng Sở

0985 768 697

nttnga@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

19

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Quyển

Chánh Văn phòng

0918 648 233

nvquyen@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

20

UBND huyện Tiểu Cần

Nguyễn Văn Diệp

Chủ tịch UBND huyện

0903 628 152

diep1470@gmail.com

Người phát ngôn

Trần Thị Chúc

Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND-UBND

0901 020 045

chuctran0302@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

21

UBND huyện Càng Long

Nguyễn Văn Nhủ

Chủ tịch

0989 330 332

nvnhu@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Ngyễn Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng

0985 234 238

nvduc@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

22

UBND huyện Châu Thành

Thạch Thị Sa Thy

Chủ tịch UBND huyện

0374 595 577

 

Người phát ngôn

23

UBND thị xã Duyên Hải

Trần Trường Giang

Chủ tịch

0975 800 001

 

Người phát ngôn

Cao Thị Hồng Gấm

Phó Chủ tịch

0917 858 859

 

Người được ủy quyền phát ngôn

24

UBND huyện Trà Cú

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND huyện

0888 238 881

ltbinh.tracu@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912 384 448

tttham@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

25

UBND huyện Duyên Hải

Kim Chí Hòa

Chủ tịch UBND huyện

0979 396 589

kchihoa@travinh.gov.vn

kimchihoa84@gmail.com

Người phát ngôn

Sơn Huỳnh Luận

Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND-UBND huyện

0916 109 936

shluan@travinh.gov,vn

sonhuynhluandh@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

26

UBND huyện Cầu Ngang

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0918 136 557

nthung@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

27

UBND huyện Cầu Kè

Trần Phong Ba

Chủ tịch UBND huyện

0294 3834 027

0918 353 032

tpba@travinh.gov.vn

Người phát ngôn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 511
  • Hôm nay: 16277
  • Trong tuần: 277,082
  • Tất cả: 48,524,572

Chung nhan Tin Nhiem Mang