English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1100

Hoạt động tháng 5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Tháng 5/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức các cuộc họp cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và điều hòa, phối hợp tốt hoạt động của các Ban HĐND tỉnh theo quy định.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2023

Về công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để trao đổi, thống nhất với UBND, UBMTTQVN tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị dự kiến các nội dung của kỳ họp.
Về công tác giám sát, khảo sát: Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát kèm đề cương báo cáo giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: Các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn giám sát, khảo sát và triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra. Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; thẩm tra 04 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.
Về công tác tiếp xúc cử tri: ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đại biểu báo cáo đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, kết quả kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và thông tin về một số chủ trương, chính sách có liên quan đến người dân. 
Về hoạt động tiếp công dân: Thường trực HĐND tỉnh tiếp 04 lượt công dân; nhận 07 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 05 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, 02 đơn trùng, lưu theo dõi.
Một số hoạt động khác: chỉ đạo tiếp tục thực hiện các công việc sưu tầm, soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023 đảm bảo theo kế hoạch; phối hợp Ban Công tác đại biểu - UBTVQH tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và kịp thời cho ý kiến 04 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; họp trao đổi với UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc đề xuất ban hành, việc tổ chức thực hiện cơ chế chính sách của HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Ảnh: Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
 tại buổi giám sát Cục Thống kê tỉnh.

Tháng 6/2023, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; họp thông qua chương trình chi tiết, các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; xây dựng các văn bản để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh; phối hợp UBND tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp; tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Cầu Ngang; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 
Tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan; tiến hành làm việc với UBND tỉnh xem xét kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, rà soát các nội dung cần trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách và danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến sẽ hết hiệu lực trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, điều hòa các Ban của HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban; thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện; tiếp tục thực hiện các công việc biên soạn kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 32085
  • Trong tuần: 587,989
  • Tất cả: 45,512,458

Chung nhan Tin Nhiem Mang