Đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm” qua 5 năm triển khai và thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3519
Một trong những chỉ đạo mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính là việc ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” tại 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiếp nhận thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh

 Mục đích của mô hình là nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Nhân dân khi giải quyết công việc hành chính; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ (tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS). Nội dung chính của mô hình là tập trung thực hiện tốt: công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân; thực hiện “nụ cười công sở” và các quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử.

Cải cách hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt chú trọng, với những chỉ đạo quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, qua 5 năm triển khai, thực hiện mô hình đã mang lại nhiều điểm nổi bật, góp phần mang lại công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.

Ngày 29/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình  "Chính quyền, công sở thân thiện" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo Kế hoạch chọn xây dựng thí điểm mô hình tại 15 cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Trà Vinh; Ủy ban nhân dân thị trấn Định An, huyện Trà Cú; Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, huyện Càng Long; Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, từ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo bổ sung cụm từ "trách nhiệm" sau cụm từ "Chính quyền, công sở thân thiện" thành mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm". Đồng thời, chỉ đạo nhân rộng thực hiện Mô hình ở tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh, gồm: 18 sở, ban, ngành và 9 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Một số cơ quan xây dựng được mô hình nổi bật để tổ chức thực hiện.

Mô hình “cấp giấy khai sinh tại nhà” gắn với trao thư chúc mừng của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. Huyện Trà Cú thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” gắn với mô hình cấp giấy khai sinh tại nhà 9 xã (Phước Hưng, Tập Sơn, An Quảng Hữu, thị trấn Trà Cú, thị thấn Định An, Long Hiệp, Thanh Sơn, Ngãi Xuyên và Ngọc Biên). Kết quả trong 5 năm cấp được 178 trường hợp. Bên cạnh đó, ngoài việc cấp giấy khai sinh tại nhà còn thực hiện thêm mô hình đăng ký khai tử, kết hôn lưu động tại 9 xã, thị trấn, kết quả thực hiện 215 trường hợp (khai tử 67 trường hợp, kết hôn 148 trường hợp); trao 148 thư chúc mừng, 67 thư chia buồn.

Qua thực hiện mô hình “cấp giấy khai sinh tại nhà” đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, bảo đảm thực hiện tốt nhất quyền đăng ký hộ tịch của công dân, tiết kiệm chi phí và đảm bảo thuận lợi cho người dân tham gia các quy trình thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, hình thành phong cách, thái độ phục vụ nhân dân gần gũi, nhẹ nhàng, vui vẻ, thân thiện với Nhân dân, duy trì tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp của từng cán bộ, công chức, gắn kết sự bền chặt giữa cán bộ, công chức nhà nước với Nhân dân, tạo được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp.

Mô hình “nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả tại nhà” lĩnh vực tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Cấp giấy khai sinh cho trẻ mới sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ mới sinh, nhập hộ khẩu cho trẻ mới sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ mới sinh, nhập hộ khẩu cho trẻ mới sinh (1.269 trường hợp - thực hiện cùng lúc 03 thủ tục hành chính) và cấp giấy chứng tử (188 trường hợp). Bên cạnh đó, còn thực hiện mở rộng mô hình nhận hồ sơ “đến tận nhà hỗ trợ cho người dân làm thủ tục nộp thuế xây dựng”. Với kĩ năng “6 biết” (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn và biết xin lỗi), góp phần từng bước hình thành thói quen cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện mô hình Chính quyền, công sở thân thiện với phương châm “Cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính”. Tổ chức Hội nghị với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tại Hội nghị Lãnh đạo Ban đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp và sau Hội nghị Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng phối hợp, đề xuất với Lãnh đạo Ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất. Qua đó, tạo  được sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, Nhà đầu tư trong quá trình từ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ và tạo một hình ảnh chính quyền công sở vừa thân thiện vừa có trách nhiệm với nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu đầu tư hoặc đã đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, mô hình “Chính quyền thân thiện và trách nhiệm” đã tác động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong mỗi cán bộ, công chức nhất là vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại đơn vị đã nâng lên, được nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Gắn việc thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” với việc cam kết thực hiện tốt nội dung khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (Tôn trọng: trong quan hệ giao tiếp. Văn minh: lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc. Gần gũi: trong quan hệ giải quyết công việc nhanh chóng) và “5 không” (không hách dịch, cửa quyền; không quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân; không tham ô, lãng phí; không né tránh trách nhiệm; không chậm trễ giải quyết hồ sơ, công việc),... đại đa số cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại đơn vị trong giao tiếp, ứng xử với người dân đều có thái độ lịch sự đúng mực, gần gũi, thân thiện.

Ngoài ra, còn có Mô hình “3 không”, “3 tăng” của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè; mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” với phương châm “5 biết, 3 thể hiện” của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Bệnh viện đa khoa tỉnh có mô hình "Phòng khám thân thiện"; tại phòng khám còn triển khai dịch vụ gọi điện thoại qua tổng đài đăng ký khám bệnh. Từ đó, góp phần giảm được thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người dân.

Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế đánh giá Mô hình các năm cho thấy đạt kết quả hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tương đối tốt.

 

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh

Qua 5 năm thực hiện Mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" đã tác động tích cực đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Việc triển khai, áp dụng mô hình đến nay đã giúp nâng cao kết quả cải cách hành chính ở các lĩnh vực như:

Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chú trọng lựa chọn, phân công công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kĩ năng giao tiếp, ứng xử để bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí bàn, ghế làm việc phù hợp, chỗ ngồi chờ cho Nhân dân đến giao dịch hành chính.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 sở, ban, ngành tỉnh; 9 huyện, thị xã,thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Tỉnh có 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của 14 sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và 2 Trung tâm Hành chính công cấp huyện (huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh), 4 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 7 huyện, thị xã, 106 xã, phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Bên cạnh đó, các cơ quan đã thường xuyên rà soát, cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

 

Trụ sở của Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh

 Về thực hiện quy chế dân chủ: Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) cụ thể: Thực hiện công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương, đơn vị tại nơi tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ quan sát và thuận tiện trong việc tham gia góp ý vào quá trình xây dựng chính quyền góp phần xây dựng, phê bình phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều công khai số điện thoại đường dây nóng của Đoàn kiểm tra công vụ (Sở Nội vụ), Khu khám bệnh viện Đa khoa tỉnh công khai số điện thoại của Giám đốc Sở Y tế, Sở Y tế để Nhân dân giám sát, phản ánh,… Tại cấp huyện có niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh và đơn, thư khiếu nại của công dân: Các cơ quan, đơn vị có ban hành Kế hoạch tiếp công dân theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức và cá nhân đảm bảo đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tiếp công dân nghiêm túc, công khai lịch tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân lịch sự, thoáng mát, qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, để có biện pháp giải quyết, chấn chỉnh kịp thời, đồng thời, chỉ đạo, điều hành tốt hơn tại đơn vị. Bên cạnh đó, cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh có chương trình “cafe cùng doanh nghiệp” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, qua đó, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo mối liên hệ gắn kết chặt chẽ, giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm, đầu tư phát triển tại tỉnh Trà Vinh.

Về thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức: Hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 03/2007QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên,  Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về đẩy nhanh xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Truyền Nguyễn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image