English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4881

Danh sách bưu cục cấp 1, 2, 3 và ĐB-VHX cung cấp đa dịch vụ

STT

Tên Bưu cục

Số hiệu

Địa chỉ

SỐ ĐIỆN THOẠI BÀN

I

TT Giao dịch BĐ TPTV

940000

90A Hùng Vương, F4 TPTV

0294.3855186

1

BC Hành chính công

941

90A Hùng Vương, F4 TPTV

0294.3854666

2

BC3 Mậu Thân

941390

577 Đường Mậu Thân, K3, F6, TP.TV

 

3

BC3 Điện Biên Phủ

941340

Số 1 Đường Điện Biên Phủ, P3, TPTV

0294.3852952

4

VHX Long Đức

941162

Sa Bình, Long Đức, TX Trà Vinh

0294.3846102

II

Càng Long

 

 

 

1

TT giao dịch Càng Long

941700

Khóm 4 TT Càng Long

0294.3882200

2

VHX Huyền Hội

941910

Lưu Tư, Huyền Hội, Càng Long

 

3

VHX Đức Mỹ

941791

Mỹ Hiệp, Đức Mỹ, Càng Long

0294.3889200

4

VHX Nhị Long

941750

ấp Đon, Nhị Long, Càng Long

0294.3881100

5

VHX Tân An

941890

Tân An Chợ, Tân An, Càng Long

0294.3886100

6

VHX Phương Thạnh

941950

Đầu Giồng, Phương Thạnh, CL

0294.3880100

7

VHX  Bình Phú    

941930

Nguyệt Lãng A, Bình Phú, C Long

0294.3888504

III

Cầu Kè

 

 

 

1

TT giao dịch Cầu Kè

942100

Khóm 5 TT Cầu Kè

0294.3834444

2

VHX Thạnh Phú

942140

ấp 3, Thạnh Phú, Cầu Kè

 

3

VHX Hòa Ân

942150

Trà Kháo, Hòa Ân, Cầu Kè

 

4

VHX Phong Thạnh

942250

 ấp 2, Phong Thạnh, Cầu Kè

 

5

VHX Thông Hòa

942160

Trà Mẹt, Thông Hòa, Cầu Kè

 

6

VHX An Phú Tân

942180

Dinh An, An Phú Tân, Cầu Kè

 

7

VHX Ninh Thới

942220

Mỹ Văn, Ninh Thới, Cầu Kè

0294.3817100

8

VHX Phong Phú          

942240

Kinh Xáng, Phong Phú, Cầu kè

0294.3816444

9

VHX Hòa Tân

942200

Chông Nô 3, Hòa Tân, Cầu Kè

 

10

VHX Tam Ngãi

942170

Bà My, Tam Ngãi, Cầu Kè

 

IV

Cầu Ngang

 

 

 

1

TT giao dịch Cầu Ngang

943500

Khóm Minh Thuận B TT Cầu Ngang

 0294.3825444

2

BC 3 thị trấn Mỹ Long

943540

Khóm 2, TT Mỹ Long, Cầu Ngang

0294.3829900

3

VHX Mỹ Hòa

943510

Mỹ Cẩm B, Mỹ Hòa, Cầu Ngang

 

4

VHX Long Sơn

943660

Sơn Lang, Long Sơn, Cầu Ngang

 

5

VXH Trường Thọ

943600

Sóc Cụt, Trường Thọ, Cầu Ngang

 

6

VHX Mỹ Long Bắc

943530

Ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc, CN

 

7

VHX Hiệp Hòa

943580

Hòa Lục, Hiệp Hòa, Cầu Ngang

 

8

VHX Thuận Hòa

943620

Nô Công, Thuận Hòa,

 

9

VHX Hiệp Mỹ Đông

943720

Cái Già, Hiệp Mỹ Động, CN

 

10

VHX Kim Hòa

943570

Trà Cuôn, Kim Hòa, Cầu Ngang

 

11

VHX Nhị Trường

943640

Nô Lựa A, Nhị Trường, CN

 

12

VHX Hiệp Mỹ Tây

943740

ấp Chợ, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang

 

13

VHX Vinh Kim         

943550

Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang

 

V

Châu Thành

 

 

 

1

TT g/dịch Châu Thành

942600

Khóm 2 TT Châu Thành

0294.3872200

2

VHX Thanh Mỹ

942820

An Chay, Thanh Mỹ, C.Thành

0294.3891333

3

VHX Lương Hòa A

942860

Hòa Lạc C, Lương Hòa A,CT

0294.3896300

4

VHX Song Lộc

942800

Phú Lân, Song Lộc, C.Thành

0294.3897001

5

VHX Đa Lộc

942630

Hương Phụ B, Đa Lộc, C.Thành

0294.3872155

6

VHX Nguyệt Hóa

942790

Cổ Tháp B, Nguyệt HóaCT

0294.3848046

7

VHX Hòa Thuận

942750

Bích Trì, Hòa Thuận, C.Thành

0294.3845292

8

VHX Hưng Mỹ

942710

Rạch Vồn, Hưng Mỹ, C.Thành

0294.3599100

9

VHX Hòa Lợi

942730

Qui Nông A, Hòa Lợi, C.Thành

0294.3890444

10

VHX Mỹ Chánh

942840

Đầu Giồng A, Mỹ ChánhCT

0294.3891200

11

VHX Hòa Minh

942690

Đại Thôn A, Hòa MinhCT

0294.3899100

12

VHX Phước Hảo

942650

Đại Thôn, Phước Hảo, C.Thành

0294.3890200

13

VHX Lương Hòa

942770

Sâm Bua, Lương Hòa, C.Thành

0294.3898100

VI

Duyên Hải

 

 

 

1

TT g/dịch Duyên Hải

943900

Khóm 1, Phường 1 TX Duyên Hải

0294.3832444

2

BC3 Long Hữu

943970

ấp 10, Long Hữu, Duyên Hải

0294.3836200

3

BC3  Dân Thành

944050

Ấp Giồng Giếng xã Dân Thành, D.Hải

0294.3739100

4

VHX Đông Hải

944040

 Định An, Đông Hải, Duyên Hải

 

5

VHX Trường Long Hòa

943930

Ba Động, Trường L. Hòa, DHải

 

6

VHX Long Vĩnh

944020

Kinh Đào, Long Vĩnh, D.Hải

0294.3830100

7

VHX Long Khánh

944010

Khóm 5, thị trấn Long Thành DHải

0294.3837100

8

VHX Ngũ Lạc

943990

Rọ Say, Ngũ Lạc, Duyên Hải

0294.3838100

9

VHX Đôn Xuân

943260

Cây Cồng, Đôn Xuân, Trà Cú

 

10

VHX Đôn Châu

943280

La Bang, Đôn Châu, Trà Cú

 

VII

Tiểu Cần

 

 

 

1

TT giao dịch Tiểu Cần

942300

Khóm I TT Tiểu Cần

0294.3822948

2

 BC TT Cầu Quan

942510

Khón 1, TT Cầu Quan, Tiểu Cần

0294.3616484

3

VHX Tân Hùng

942470

ấp Chợ, Tân Hùng, Tiểu Cần

 

4

VHX Hiếu Trung

942370

Phú Thọ II, Hiếu Trung, Tiểu Cần

 

5

VHX Tân Hòa

942430

Tân Thành Đông, Tân Hòa,TC

 

6

VHX Hiếu Tử

942350

Tân Đại, Hiếu Tử, Tiểu Cần

0294.3619100

7

VHX Tập Ngãi

942330

Ngô Văn Kiệt, Tập Ngãi, T.Cần

0294.3618100

VIII

Trà Cú

 

 

 

1

TT giao dịch Trà Cú

943000

Khóm 4 TT Trà Cú

0294.3874444

2

 BC3  Đại An

943240

ấp Chợ, Đại An, Trà Cú

0294.3878200

3

BC3  Phước Hưng

942120

ấp Chợ, Phước Hưng, Tà Cú

0294.3877200

4

VHX Long Hiệp

943060

ấp Chợ, Long Hiệp, Trà Cú

 

5

VHX Ngãi Xuyên

943080

Xoài Xiêm, Ngãi Xuyên, T.Cú

 

6

VHX Thị trấn Định An

943220

Khóm 4 thị trấn Định An, Trà Cú

 

7

VHX An Quảng Hữu

943180

ấp Chợ, An Quảng Hữu, Trà Cú

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 338
  • Hôm nay: 34098
  • Trong tuần: 294,638
  • Tất cả: 48,504,485

Chung nhan Tin Nhiem Mang