English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 24528

Chùa Bà Giam xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhân dịp đồng bào Khmer đón mừng Chôl Chnam Thmây năm 2021, vừa qua ngày 09/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cùng Huyện ủy, UBND huyện Duyên Hải đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho các Chư tăng và Ban Quản trị cùng bà con Phật tử chùa Bà Giam (Uttamabhirìràjamandìr) ở ấp Bà Giam B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.  

Ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Sư Cả,  Ban quản trị chùa Bà Giam

Chùa Bà Giam là một trong 143 chùa Nam tông Khmer trong tỉnh có giá trị văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử. Theo đó, Chùa Bà Giam được xây dựng vào năm 1679 và qua 2 cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Chùa Bà Giam là cái nôi của các phong trào đấu tranh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp, vận động đồng bào Phật tử đóng góp sức người, sức của nuôi chứa bảo vệ lực lượng cách mạng vừa là biểu tượng tinh thần bất khuất, đoàn kết của địa phương. Đặc biệt chùa Bà Giam còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể của dân tộc Khmer. Việc được công nhận và xếp hạng di tích sẽ góp phần vào việc giáo dục, bảo tồn và phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử của Chùa Bà Giam cho con em đồng bào Khmer trong vùng.

Ban Quản trị và bà con Phật tử chùa Bà Giam đón rước Bằng công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Tại buổi lễ, ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh trao tặng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Bà Giam cho Hòa Thượng Diệp Tươi - Sư cả Chùa Bà Giam cùng Ban quản trị chùa. Phát biểu tại đây, ông Thạch Bồi đã kêu gọi cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Quản trị chùa cùng bà con Phật tử ở địa phương tiếp tục chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ di tích, để di tích thực sự phát huy giá trị trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Trà Vinh đã có 47 di tích được công nhận xếp cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó có 15 di tích được công nhận, xếp hạng cấp quốc gia và 32 di tích được công nhận, xếp hạng cấp tỉnh. Riêng đối với chùa Khmer có 20 chùa được công nhận, xếp hạng, trong đó có 06 chùa Khmer được công nhận, xếp hạng di tích cấp quốc gia và 14 chùa Khmer được công nhận, xếp hạng di tích cấp tỉnh./.

Phương Thảo

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 481
  • Hôm nay: 34796
  • Trong tuần: 300,551
  • Tất cả: 48,770,938

Chung nhan Tin Nhiem Mang