Lượt xem: 528

02/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh”

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Trần Thị Tuyết Linh.

Cá nhân tham gia: ThS.Trần Thị Tuyết Linh; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Huỳnh Vân An; KS.Ngô Chí Thiện; KS.Lê Văn Quí; KS.Đỗ Thị Kim Giàu.

Mục tiêu nhiệm vụ

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được năng suất và hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trồng trong nhà màng.

 - Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp mới tại huyện.

- Năng suất đạt được: 1,2- 1,5 tấn/600 m2 /vụ.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế

Kết quả thực hiện:

 - Kháo sát chọn hộ.

 - Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống thiết bị điều khiển.

 - Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng.

 - Tổ chức hội thảo phổ biến kết quả. Đánh giá hiệu quả kinh tế so với mô hình truyền thống.

 - Báo cáo đề tài (bao gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt).

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 11/2021 đến tháng 07/2022.

Kinh phí thực hiện: 383.114.940 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 106
  • Hôm nay: 5434
  • Trong tuần: 34,371
  • Tất cả: 4,035,385