Lượt xem: 1830

Thị xã Duyên Hải chỉ đạo tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020

          Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Duyên Hải ban hành Công văn số 949/UBND-NC về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 2074/UBND-NC ngày 03/6/2020  về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2016. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các Cơ quan, Ban, ngành chức năng thị xã và Chủ tịch UBND các các xã, phường thực hiện tốt một số công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2020 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy góp phần làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, mua, bán trái phép chất ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền để mọi người nhận dạng các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: Cần sa, ma túy đá, thuốc lắc, tem giấy, cỏ mỹ, bóng cười…), với phương châm hướng đến đối tượng có nguy cơ cao (thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, lái xe, lao động tự do,…) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”. Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, từng loại đối tượng; tập trung khai thác thế mạnh của mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để tăng khả năng tiếp cận các nội dung tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểm, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề,…Tăng thời lượng đưa tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các hoạt động phòng chống ma túy; gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh tại cơ sở.

Công an thị xã phối hợp các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống ma túy; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kinh doanh vận tải không để các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn thị xã phối hợp với lực lượng Công an các cấp đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới biển.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Bộ đội Biên phòng, Công an thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp 03 lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Trung tâm Y tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, kiểm soát tiền chất, tân dược gây nghiện.

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định; tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện, chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện tự nhiên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, thể thao hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” tại cơ sở.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên phối hợp với các Cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy trên địa bàn thị xã để kịp thời đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn; trong đó, tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống tội phạm ma túy, tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke,… không để tội phạm lợi dụng các loại hình dịch vụ này để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy từ cơ sở, khu dân cư, trường học; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng nghiện hiện đang sống ngoài cộng đồng. Tăng cường công tác vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Việc thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2020 (26/6) nhằm giúp các tầng lớp nhân dân đề cao hoạt động phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời quyết tâm chung tay góp sức ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội./.

Dương Văn Thủy – Phòng Tư pháp

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4191
  • Trong tuần: 35,110
  • Tất cả: 1,914,100