Lượt xem: 2194

Thị xã Duyên Hải sơ kết 05 năm thi hành luật Mặt trật Tổ quốc Việt Nam

Vừa qua Thị xã Duyên Hải sơ kết 05 năm thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gắn với bầu Ủy viên Mặt trận. Ông Lâm Minh Thế, Ủy viên Thường vụ thị ủy, Trưởng Ban dân vận đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thị xã chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Báo cáo cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã triển khai các văn bản thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, UBMTTQVN thị xã đã tham mưu cho Thường trực thị ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội đồng phổ giáo dục pháp luật và các tổ chức chính trị xã hội thị xã, các xã, phường; Ban công tác Mặt trận , các tổ chức thành viên và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiên cứu quán triệt thực hiện. Đồng thời phối hợp với phòng tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cấp, các ngành trên địa bàn. Qua đó đã tuyên truyền được 860 cuộc, có gần 20.000 lượt người dự.

          Theo đó, đã triển khai các văn bản thi hành luật Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ Đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

          Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với giảm nghèo bền vững; giám sát phản biện xã hội đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

          Nhân dịp này, các thành viên UBMTTQVN thị xã bầu Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Thường trực và bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duyên Hải đối với ông Phạm Văn Liếu nhiệm kỳ (2019 – 2024)./.

                                                                 Thanh Khiết – Minh Trí

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 6166
  • Trong tuần: 51,080
  • Tất cả: 4,212,530