Lượt xem: 1941

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duyên Hải Tổng kết công tác năm 2020

Ngày 11/01/2021, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duyên Hải Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, Ông Lâm Minh Thế, Trưởng Ban Dân vận, đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Duyên Hải chủ trì hội nghị, tham dự có Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh, bà Cao Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo cho biết, trong năm qua, UBMTTQVN thị xã Duyên Hải phối hợp với các tổ chức, thành viên, thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, hội viên. Qua đó nắm bắt, tập hợp ý kiến, Tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để theo dõi, chỉ đạo. Nhất là tuyên truyền dịch bệnh covid – 19; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đã tuyên truyền được 314 cuộc, có 8.944 lượt người dự; nhận cấp phát 40.000 Khẩu trang, cấp phát 140 áp phích, 14.000 tờ rơi và các nhu yếu phẩm khác. Phối hợp hỗ trợ 257 người bán vé số, với số tiền trên 231 triệu đồng và hỗ trợ theo Nghị định 42 của Chính phủ cho 4.287 trường hợp với số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Ủy Ban MTTQVN thị xã và các xã, phường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, công tác giảm nghèo, công tác giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng nhà ở cho gia đình có công, người nghèo khó khăn về nhà ở; tham gia công tác giám sát phản biện xã hội; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Để thực hiện công tác Mặt trận năm 2021, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo Địa phương cần thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị  và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa”  trong nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói” tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; luật tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó, kiểm tra giám sát, theo kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh gắn với thực hiện quyết định  của Ban Thường vụ tỉnh ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc  các thành viên về việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết bức xúc của nhân dân, tránh đơn thưa vượt cấp; chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo điều có tết

Ông Lâm Minh Thế chủ tịch UBMTTQVN thị xã Duyên Hải trao giấy khen cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã  trao 09 giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác  Mặt trận năm 2020/.

                                                                  Thanh Khiết – Chí Dũng

 

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 6753
  • Trong tuần: 51,667
  • Tất cả: 4,213,117