Lượt xem: 2020

Xã Long Hữu Tổng kết công tác Dân vận năm 2020

Chiều ngày 22/01/2021, Khối vận, Mặt trận Tổ quốc xã Long Hữu tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Võ Văn Bình - Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đồng chí Phạm Văn Liếu - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị xã.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Khối vận Đảng ủy xã trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm 2020 Khối vận Đảng ủy xã kịp thời chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy và nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề, sự kiện tác động đến đời sống xã hội của người dân. Cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo Khối vận, Mặt trận, các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua, lao động sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời chăm lo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Song song đó, Mặt trận, đoàn thể các cấp có nhiều hoạt động tích cực, quan tâm thực hiện công tác vận động quần chúng, phát huy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giải quyết tốt có hiệu quả về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp chính đáng của Nhân dân, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội…. kết quả tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân được được 165 cuộc, có 5.855 lượt người dự.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp 65 cuộc, có 1.604 đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, có 134 ý kiến đóng góp. Tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được 185 cuộc, có 3.317 lượt đảng viên tham dự, đạt 99,1%, trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được 246 cuộc, có 21.047 lượt người dự(tỷ lệ tham dự đạt 85,2%). Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được 15 cuộc, có 261 đảng viên dự, đạt 98,5%. Qua đó có 60 mô hình đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội ở cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020, Ban Dân vận cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phân công 801 lượt cán bộ tham dự sinh hoạt định kỳ với 801 lượt chi, tổ hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm, có 13.961 lượt đoàn viên, hội viên dự.

Trong năm Khối vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc trách nhiệm của xã như: Vận động nhân dân tham gia bảo hiễm xã hội được 40 đối tượng; phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền nâng chất 20 tiêu chí xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao... được 295 cuộc với 4.366 lượt người tham dự. Rà soát tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến nay đã hoàn thành 16/20 tiêu chí. Hiện toàn xã có 1.673 hộ có hàng rào (367 bêtông, 1.306 cây xanh), chiếm 64%; 2.076/2.614 hộ kéo nước sạch phục vụ sinh hoạt, chiếm 79,4% so số hộ có đường ống nước đi qua; có 2.148/2.614 hộ có hố xí hợp vệ sinh, chiếm 82,17%; có 2.522/2.614 hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định, chiếm 96,4%.

Bên cạnh đó, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2020 đã vận động các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ tiền, quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn tổng trị giá 254,6 triệu đồng; quỹ an sinh xã hội vận động đến nay 1,722 tỷ đồng, đạt 215,3%. Tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 có 485 gia đình chính sách về dự; nhận và cấp phát tiền trợ cấp, quà tết, quà 27/7 cho đối tượng chính sách tổng số tiền 2,743 tỷ đồng; cấp hổ trợ cho người có công, bảo trợ xã hội, bán vé số, lao động thất nghiệp do dịch covid-19 số tiền 663 triệu đồng. Triển khai xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa, tình thường, đại đoàn kết, nghiệm thu bàn giao 09 căn. Giải quyết 36 hồ sơ chính sách cho các đối tượng; giới thiệu việc làm cho 110 đối tượng.

Ngoài ra xã Long Hữu phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Qua kiểm tra rà soát trong năm có 31 mô hình hoạt động có hiệu quả, trong đó có 12 tập thể và 19 cá nhân; hiện xã có 03 mô hình tập thể duy trì hiệu quả và có thể nhân rộng. Bên cạnh đó các hội đoàn thể tiếp tục duy trì và thành lập mới các mô hình, tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn như: Hủ gạo tình thương, tổ nuôi heo đất, tổ nhân đạo từ thiện, mô hình góp vốn giúp nhau không tính lãi; mô hình phát triển kinh tế, góp vốn hỗ trợ nhau chăn nuôi, mua bán, mua BHYT hộ gia đình, xây dựng hố xí …. đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ vốn cho hội viên, đoàn viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình góp phần xóa nghèo, ổn định cuộc sống….Thông qua các phong trào trong năm đã kết nạp được 212 đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội, nâng tổng số đến nay có 6.129 đoàn viên, hội viên. Thu hội phí 39.809.000 đồng.  

Từ kết quả trên cho thấy, các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; vận dụng cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,… nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,  nhất là việc phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; kịp thời chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân tộc, tôn giáo và có kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn sau khi thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, giải quyết vấn đề bức xúc trong Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, ổn định chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thường xuyên, định kỳ đi cơ sở, giúp cơ sở nâng chất lượng hoạt động.

 Để thực hiện công tác dân vận trên địa bàn Long Hữu  trong năm 2021 đạt nhiều kết quả tốt hơn Khối vận Đảng ủy đề ra một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, học tập, thực hiện Nghị quyết TW 4, TW 8 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nội bộ và ngoài quần chúng Nhân dân; tiếp tục tham gia hội nghị giao ban chi hội trưởng đoàn thể ấp, khóm bàn “về nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể khóm”. Tiếp tục tổ chức triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp ra hội viên đoàn thể và quần chúng Nhân dân; Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2021 và kế hoạch thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” trên địa bàn xã Long Hữu. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; vận động đông đảo đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                  Kim Quy

                   

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 11554
  • Trong tuần: 73,061
  • Tất cả: 4,288,561