Lượt xem: 2053

Quân sự thị xã tổ chức học tập chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên

Ngày 17/5/2021, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) thị xã tổ chức học tập chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Tham dự có cán bộ, đảng viên Ban CHQS thị xã và Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy Trưởng Ban CHQS 07 xã, phường; trung đội trưởng dân quân cơ động thị xã; chính trị viên và phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dự bị động viên thị xã.

Quang cảnh học tập chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật

Thời gian tổ chức học tập từ ngày 17 đến ngày 20/5/2021, với các chuyên đề: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tạo giải pháp nền tảng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; Công tác quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược biển của Trung Quốc và tác động đối với Việt Nam hiện nay; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay; Quân đội với nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong tình hình mới; Một số giải pháp cơ bản đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội hiện nay; Nội dung cơ bản của Luật cư trú năm 2020; Ni dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 132/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 130/2020/QH14, ngày 13/11/2020 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp quốc; Nội dung cơ bản của Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên Ban CHQS thị xã và Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS 07 xã, phường; trung đội trưởng dân quân cơ động thị xã; chính trị viên và phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dự bị động viên thị xã.

 Qua học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung cơ bản nói trên, am hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Lớp học tập còn là nội dung để lập thành tích tham gia đợt phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới mà Ban CHQS thị xã đã phát động.

Vũ Phương - BCHQS thị xã

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 6330
  • Trong tuần: 51,244
  • Tất cả: 4,212,694