Lượt xem: 1644

Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2021

Ngày 27/10/2021, Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2021. Đến dự có đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, đồng chí Lê Văn Nhớ UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, các đồng chí là Giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị thị xã cùng 30 học viên là cán bộ, Đảng viên thuộc các Đảng bộ xã, phường trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh lễ khai giảng

Lớp học diễn ra từ ngày 27/10/2021 đến 02/12/2021 các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 18 bài về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011). Ngoài ra, các học viên còn phải tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Phát biểu với lớp học, đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực thị ủy yêu cầu Ban chỉ đạo lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong tổ chức và giảng dạy; các học viên cần nghiên cứu, học tập để nắm những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó cũng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thông qua khóa học này nhằm giúp cho các học viên vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương. Kết thúc khóa học các học viên có kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập./.

Chí Dũng

 

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 11510
  • Trong tuần: 73,017
  • Tất cả: 4,288,517