Lượt xem: 2330

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duyên Hải Tổng kết năm học 2018 – 2019

Ngày 30/8, Thị xã Duyên Hải Tổng kết năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng năm học 2019 – 2020, ông Trần Viễn Phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy.Quang cảnh buổi tổng kết

Trong năm học qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thị ủy, UBND thị xã Duyên Hải nên sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đã phát huy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cơ sở vật chất - trang thiết bị, phương tiện trường lớp được sửa, bổ sung, đầu tư thêm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác xã hội hoá giáo dục và công tác khuyến học được phát huy mạnh mẽ, hỗ trợ hiệu quả và kịp thời cho công tác chăm lo giáo dục học sinh.
Theo báo cáo, thị xã Duyên Hải có tổng số trường 3 cấp học: 24 trường có 308 lớp với tổng số học sinh 8.457 (So với năm học trước: giảm 01 trường do sáp nhập, giảm 16 lớp, giảm 281 học sinh). Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Ông Trần Viễn Phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao công tác giáo dục trong năm học qua, đồng thời, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới ngành giáo dục tập cần trung, nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 – 2020; xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 gắn với chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường nền nếp kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
 Sắp xếp mạng lưới trường học, xóa dần điểm lẻ, tinh gọn bộ máy; sắp xếp đội ngũ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ mầm non; Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi ở tiểu học đạt 99,9%. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%. Mỗi trường tiểu học từng bước tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng” của nhà trường để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Cùng với đó, tăng cường kỷ cương nền nếp và nâng chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Triển khai đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng đối với học sinh Trung học cơ sở./

                                                Thanh Khiết – Minh Trí

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 2377
  • Trong tuần: 53,431
  • Tất cả: 4,223,332