Lượt xem: 1527

Thị xã Duyên Hải Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lực lượng vũ trang và nhân dân nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã. Chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, với nội dung phong phú, phù hợp với nhóm tuổi và đối tượng tuyên truyền. Các ban, ngành, đoàn thể thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường phải có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, xác định công tác phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình, Kế hoạch công tác năm của đơn vị, địa phương.

Nội dung triển khai tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục triển khai xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình.

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra. Có các biện pháp nhắc nhở, phê bình những địa phương đơn vị làm chưa tốt, khen thưởng động viên kịp thời những địa phương, đơn vị làm tốt công tác công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban, ngành thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã.

Theo dõi, hướng dẫn các xã, phường tiếp tục nâng cao hiệu quả, duy trì và nhân rộng câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em” gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình; tích cực tố giác, kịp thời cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc, vụ án bạo lực gia đình cho cơ quan công an ở địa phương. Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã và các đơn vị để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình…

Kim Quy

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3765
  • Trong tuần: 34,684
  • Tất cả: 1,913,674