Thị xã Duyên Hải xây dựng đời sống văn hóa, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn
Lượt xem: 2958
Thị xã Duyên Hải nằm ven biển phía tây nam của tỉnh Trà Vinh, tiếp giáp với huyện Duyên Hải và Cầu Ngang. Có 3 xã nằm ven 26,5 km bờ biển với nhiều cửa sông không chỉ thuận lợi cho lưu thông đường thủy mà còn là điều kiện để khai thác nguồn tài nguyên kinh tế biển, du lịch gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh đường thủy nội địa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

(Trung tâm hành chính UBND thị xã)

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13, ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, thị xã Duyên Hải có 7 đơn vị hành chính cấp xã ( 5 xã, 2 phường) trên diện tích tự nhiên 17.709,67 ha; dân số 13.861 hộ, 48.210 người.  Trong đó, đồng bào Khmer 208 hộ, 739 người sinh sống đan xen với người Kinh, nhiều nhất là ở phường 1 và xã Long Hữu; toàn thị xã có 7 cơ sở thờ tự tôn giáo, 20 cơ sở tín ngưỡng với 4.690 tín đồ các tôn giáo và 4.498 người thường xuyên tham gia sinh hoạt tín ngưỡng.

 Trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II (2015-2020), thị xã Duyên Hải đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh có liên quan và sự đồng thuận giữa Nhân dân với Đảng bộ đã tận dụng tối đa các nguồn lực và điều kiện tự nhiên sẵn có để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiêu chí đô thị và phát triển kinh tế nông thôn.

Kinh tế thị xã Duyên Hải đã tăng trưởng nhanh, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, ổn định. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã chiếm 7,2 %, hộ cận nghèo chiếm 6,8 % thì đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,09%, hộ cận nghèo chiếm 3,45 %  theo tiêu chí mới; số hộ khá, giàu tăng nhanh, nhà ở dân cư được xây dựng cơ bản, bán cơ bản; hầu hết người dân có phương tiện nghe nhìn đầy đủ và có phương tiện đi lại sinh hoạt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đơn thư khiếu nại của người dân được giải quyết kịp thời; các vấn đề có liên quan đến đời sống Nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền đưa ra bàn bạc công khai dân chủ theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ,giám sát”, nhất là việc quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã, phường, chủ yếu là sự trợ giúp của Nhà nước và huy động Nhân dân đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai để tạo điều kiện thống nhất cao, cho nên các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, cuộc sống người dân ổn định đi lên, tạo được niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

(Mô hình trồng ớt chỉ thiên)
 

(Thu hoạch nghêu)

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ thị xã xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh quan trọng bảo đảm hoàn thiện các chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, của mỗi người dân với sự phát triển bền vững thị xã giai đoạn 5 năm 2020-2025 và những nhăm tiếp theo. Từ xác định đúng đắn quan điểm chỉ đạo của Đảng, thị xã Duyên Hải đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từ đó đã có nhiều nội dung trong quy ước phù hợp với truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế địa phương; các  quy định của pháp luật thường xuyên được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: đài FM, trạm truyền thanh, thông tin cổ động, hình ảnh trực quan nơi công cộng của ngành văn hóa để Nhân dân biết và thực hiện như: Xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, hòa thuận; vợ chồng không sinh con thứ ba; thành viên gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; gia đình, khu dân cư thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội…góp phần xóa dần hủ tục, quan niệm lạc hậu. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động gia đình đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự nguyện hiến 750.154 m2 đất, 7.640 ngày công lao động, góp phần nâng cấp, mở rộng và làm mới 249,76 km đường giao thông theo thiết kế kỹ thuật nhựa hóa, cứng hóa trên 109 tuyến đường liên xã, liên ấp, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng phục vụ phát triển kinh tế và xây dựng trường học, nhà văn hóa ấp, khóm, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể thường xuyên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hằng năm, Phòng Văn hóa- Thông tin tham mưu UBND thị xã Duyên Hải tổ chức họp mặt để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học… đã được mỗi thành viên trong gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy.

(Lễ đón nhận phường 1 phường Văn minh đô thị)

Đến thời điểm cuối năm 2020, thị xã Duyên Hải có trên 95 % số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 37/37 ấp, khóm và 5/5 xã văn hóa; phường 1, phường 2 đạt chuẩn đô thị văn minh; 7 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, 25 trường học, 89 cơ quan đạt chuẩn văn minh. Hầu hết người dân trong thị xã đã nhận thấy việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình xây dựng đô thị.

 Đã bao đời nay, mảnh đất Duyên Hải này là nơi quần tụ của ba dân tộc Kinh- Khmer- Hoa; ngay từ buổi đầu tạo dựng, người dân đã tạo cho mình một tập quán làm ăn, tập quán văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Hằng năm, cứ mỗi dịp lễ, hội cổ truyền của dân tộc hay Tết đến, Xuân về cả ba dân tộc anh em Kinh – Khmer – Hoa; người lương cũng như giáo ở thị xã đã tràn đầy không khí náo nức, đoàn kết, đầm ấm họp mặt bài tỏ tình thân ái, hiểu biết, tôn trọng truyền thống và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất, sinh hoạt đời sống, tôn tạo cho bộ mặt cuộc sống ở nông thôn thêm sinh động và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhờ làm tốt việc phát huy dân chủ, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, biết tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và Trung ương, đặc biệt là niềm tin của người dân được củng cố và đồng thuận với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền. Gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh làm cho cảnh quan thị xã không ngừng khởi sắc. Hiện nay, hệ thống đường giao thông ở thị xã Duyên Hải đã đến tận những nơi được coi là khu vực vùng sâu, rất thuận lợi cho cho việc giao lưu sinh hoạt trong đời sống, mở mang phát triển kinh tế giữa đô thị và nông thôn cùng với nhiều địa phương lân cận như các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Cù Lao Dung ( Sóc Trăng)…Trong không khí phấn khởi, tràn ngập niềm tin, náo nức, nhộn nhịp thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân đã và đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải xác định là một nội dung quan trọng, có tính chất toàn diện, tác động sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng trong thời gian tới bằng những biện pháp là:

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII), về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, bám sát thực tiễn xã hội để tham mưu cho cấp ủy, kiến nghị, đề xuất với chính quyền có những giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhằm khơi dậy ý thức tự giác, tự nguyện, tích cực  và tinh thần đoàn kết của quần chúng Nhân dân góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chính mỗi một người dân ở khu dân cư.

                                                              Ngọc Điệp - Thanh Khiết

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 168
  • Trong tuần: 1 826
  • Tất cả: 5412218
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang