Lượt xem: 2413

Giải pháp xây dựng thị xã Duyên Hải trở thành đô thị loại III

Thị xã Duyên Hải được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 8 năm 2015; là thị xã ven biển, nằm trong vùng kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, là trung tâm của tỉnh về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và chế biến thủy hải sản; có kinh tế đa dạng, đang trên đà phát triển và hình thành rõ nét các phân khu chức năng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Duyên Hải đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thị xã Duyên Hải đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đến nay đã đạt được một số kết quả khá toàn diện:

Giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 48%/năm (nếu không tính giá trị sản xuất Trung tâm điện lực Duyên Hải tăng bình quân 20,8%/năm, vượt 0,8% so Nghị quyết); trong đó: Khu vực I tăng bình quân 5,5%/năm (vượt 4,8% NQ), khu vực II tăng bình quân 70,2%/năm (nếu không tính giá trị Trung tâm điện lực Duyên Hải, tăng bình quân 39,5%/năm, vượt 7% NQ), khu vực III tăng 25,2%/năm (vượt 0,6% NQ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 46.028 tỷ đồng, đạt 170% Nghị quyết, thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm.

Đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của nhân dân thị xã ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác quy hoạch đô thị luôn được quan tâm, đô thị Duyên Hải đã được phê duyệt quy hoạch với quy mô 17.709 hecta; quy hoạch phân khu phường 1 và phường 2; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực nội thị được quan tâm đầu tư, các khu vực ngoại thị từng bước được đầu tư; tạo mỹ quan, kiến trúc, diện mạo cho đô thị Duyên Hải. Các dự án trọng điểm của Trung ương, Tỉnh được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã đã và đang triển khai đưa vào hoạt động góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duyên Hải.

Những thành tựu trên là tiền đề để thị xã Duyên Hải hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, từng bước phát huy vai trò trung tâm của cụm phát triển phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các tiêu chí của đô thị loại III trên địa bàn thị xã trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như:

- Kinh tế phát triển chưa thật sự vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm; các doanh nghiệp trên địa bàn phần lớn quy mô nhỏ lẻ, khả năng hội nhập hạn chế. Việc thu hút đầu tư đối với các thành phần kinh tế, xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế còn yếu; trật tự đô thị chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị còn hạn chế, bất cập; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu còn thấp, ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý quy hoạch theo quy định; tỷ lệ đô thị hóa đạt còn thấp (hiện tại chỉ mới đạt 32%). Qua rà soát các tiêu chí đô thị loại III theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, hiện nay thị xã Duyên Hải chỉ mới đạt được 32/59 tiêu chí.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duyên Hải lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duyên Hải lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đến năm 2025 xây dựng thị xã Duyên Hải đạt tiêu chí đô thị loại III cần tập trung một số giải pháp như sau:

- Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng thị xã Duyên Hải trở thành đô thị loại III. Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Lễ lắp đặt tua - bin gió đầu tiên

- Hai là: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Duyên Hải quy mô đô thị loại III theo hướng xây dựng đô thị văn minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”; nâng cấp xã Dân Thành, Trường Long Hòa lên thành phường; đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%. Thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch lại các phân khu chức năng, quy hoạch dân cư tập trung và các vùng nông thôn thị xã,... nhằm phục vụ tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc, mỹ quan đô thị tạo tiền đề thu hút kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã.

Tập trung quản lý thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch phải được ưu tiên đi trước một bước phục vụ định hướng phát triển đô thị Duyên Hải.

- Ba là: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định ưu tiên đầu tư để lập các dự án và huy động các nguồn vốn để thực hiện, tập trung đầu tư cho các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và nông nghiệp có tiềm năng, thế mạnh. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững gồm: Kinh tế biển, du lịch biển gắn với du lịch tâm linh, di tích lịch sử, du lịch sinh thái và các công trình trọng điểm như: Trung tâm điện lực Duyên Hải, Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, các nhà máy điện gió, khu Bến cảng tổng hợp Định An...

Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, các trung tâm phường, xã, điểm dân cư tập trung ở nông thôn; tăng cường kết nối nông thôn - đô thị, phối hợp các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Phát triển doanh nghiệp, mở rộng thị trường nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Lễ khai trương ngân hàng Viettinbank

- Bốn là: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng của đô thị loại III.

Xây dựng và ban hành danh mục các công trình, dự án cần kêu gọi đầu tư đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng chất các tiêu chí của đô thị loại IV, xây dựng cơ sở hạ tầng của đô thị loại III. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế và huy động các nguồn lực trong nhân dân.

Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình quan trọng về hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn thị xã như: Đường vành đai phía tây ven sông Long Toàn; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 53B (đoạn từ ngã ba vào Thiền viện Trúc Lâm đến Bến phà Kênh 6); Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 53 (đường nội ô phường 2); Nhà máy xử lý nước thải thị xã Duyên Hải; các công trình quan trọng, then chốt trong Khu kinh tế Định An...

Chủ động triển khai có hiệu quả các chủ trương, định hướng phát triển của Tỉnh ủy, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Trung tâm giao thương, Trung tâm năng lượng, trung tâm công nghiệp chế biến. Thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, chú trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan chế biến, hàng hải và nuôi trồng, khai thác thủy - hải sản và khai thác tốt các lợi thế để xây dựng thị xã Duyên Hải trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh với cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

- Năm là: Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ với quá trình tăng trưởng kinh tế để thị xã Duyên Hải sớm đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa theo tiêu chí xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phường đô thị văn minh. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Mở rộng hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao; chú ý giáo dục mầm non, nhà trẻ trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân thị xã Duyên Hải phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, vượt khó, tin chắc rằng thị xã Duyên Hải sẽ xây dựng hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Lê Văn Nhớ - UVTV, Trưởng BTG Thị ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4600
  • Trong tuần: 25,289
  • Tất cả: 1,893,064