Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 2361
Sáng ngày 04/6/2021, UBND thị xã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Bà Cao Thị Hồng Gấm, Ủy viên Thường vụ Thị ủy- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 5 năm 2021, dịch bệnh Covid- 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, gây khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã. Song dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, điều hành của UBND thị xã, với sự đồng thuận quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, các công trình, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng; tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; theo dõi sát tình hình sản xuất, giá bán, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản; hoàn thành việc rà soát quỹ đất công tại một số xã trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung cao kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình PCTT; chương trình xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm ổn định; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở. Cây  màu trong tháng xuống giống 153,5 ha , nâng tổng số xuống giống đến nay 1.465,1 ha; thu hoạch trong tháng 375,88 ha, sản lượng 11.193,8 tấn, nâng tổng số thu hoạch đến nay 1.270,36 ha, sản lượng 29.656,2 tấn, giảm  11.237,6  tấn so cùng kỳ. Tổng sản lượng trồng trọt trong tháng 16.182,2 tấn, nâng đến nay 39.420,6 tấn, đạt 49,21 % KH. Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển, dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát, đến nay không có các trường hợp mới phát sinh. Tôm sú: Có 607 lượt hộ thả nuôi 43,57 triệu con giống, trên 677,68 ha mặt nước, nâng tổng số đến nay có 2.931 hộ thả nuôi 253,08 triệu con giống, trên 3.793,06 ha diện tích mặt nước; thu hoạch trong tháng  201,95 tấn, nâng đến nay 375,8 tấn, giảm 279,48 tấn so cùng kỳ. Tôm Thẻ chân trắng: Có 227 hộ thả nuôi 47,62 triệu con giống trên 93,09 ha, nâng đến nay có 906 hộ thả nuôi 213,26 triệu con giống trên diện tích 319,71 ha; thu hoạch trong tháng 92 hộ 63,8 triệu con trên 43,5 ha, sản lượng 289,5 tấn, nâng đến nay có 214 hộ thu hoạch 34,45 triệu con trên diện tích 90,32 ha, sản lượng 618,3 tấn, giảm 2.516,85 tấn so cùng kỳ. Tôm thẻ thâm canh mật độ cao: Có 316 hộ thả nuôi 91,25 triệu con giống, trên 46,8 ha, nâng đến nay có 1.051 lượt hộ thả nuôi 433,91 triệu con giống trên diện tích 226,21 ha; thu hoạch trong tháng 356 lượt hộ, 114,67 triệu con trên 55,3 ha, sản lượng 2.826,1 tấn, nâng đến nay có 559 hộ thu hoạch 192,04 triệu con, diện tích 96,79 ha, sản lượng 4.461,9 tấn, tăng 1.956 tấn so cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong tháng 4.998,3 tấn, nâng tổng số đến nay được 12.106,84 tấn, tăng 341,72 tấn so cùng kỳ, đạt 37,89 % so kế hoạch. Thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 23 hộ,  nâng đến nay toàn thị xã có 1.783 hộ kinh doanh, số vốn 485,6 tỷ đồng. Vận động phát triển mới 02 doanh nghiệp, nâng tổng số đến nay vận động phát triển được 13 doanh nghiệp đạt 18,5% KH, đến nay hiện có 230 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Tổng  thu ngân sách 48,9 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách đến nay 207,12 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng huy động tiền gửi 1.597,917 tỷ đồng, cho vay 582,412 tỷ đồng; thu nợ 522,298 tỷ đồng; tổng số dư nợ 2.522,528 tỷ đồng. Đến nay đã triển khai 35 công trình, với tổng mức đầu tư 387,369 tỷ đồng, vốn phân bổ là 150,755 tỷ đồng. Đã giải ngân được 39,534 tỷ đồng, tương đương 26% so với kế hoạch vốn. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu  được quan tâm thực hiện tốt theo kế hoạch. Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

 Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Kinh tế trong tháng có bước phát triển nhưng còn chậm, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như nuôi trồng thủy sản đạt thấp so kế hoạch (nuôi trồng đạt 31,34%;) một số con nuôi chủ lực sản lượng đạt thấp so kế hoạch (tôm sú 13,05%; thẻ chân trắng 33,87%); giá cả hàng hóa nông sản tiếp tục giảm mạnh (củ sắn, ớt chỉ thiên, cà tím,…) nhiều hộ dân sản xuất không có lãi. Tình trạng rác thải, vệ sinh môi trường chưa được cải thiện; chất lượng xã Nông thôn mới chưa được nâng cao; việc kiểm tra, quản lý đất công ở một vài đơn vị xã, phường chưa được đảm bảo; tỷ lệ giải ngân vốn triển khai thực hiện một số công trình dự án còn thấp; vận động phát triển doanh nghiệp chưa đạt theo yêu cầu. Tình hình ANCT-TTXH còn diễn biến phức tạp; các tai, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đây là nhóm nguy cơ phát sinh tội phạm cao. Tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên ý thức về công tác phòng, chống dịch bệnh ở một bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa cao.           

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao sự tập trung nỗ lực của các phòng, ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt các phòng, đơn vị chức năng đã chủ động tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong tháng 6 năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Về nhiệm vụ cụ thể, Các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực tiềm năng thế mạnh để tăng giá trị sản xuất; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt lịch thời vụ trong phát triển sản xuất; Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, giám sát chặc chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, dịch cúm trên gia cầm không để phát sinh; phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỷ thuật cho người dân. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quang, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hướng dẫn, nâng chất tiêu chí các xã nông thôn mới, phường đô thị văn minh; tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao thị xã Duyên Hải lần thứ II năm 2021. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; quản lý tốt các khu cách ly tập trung; nắm chắc tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, các chủ đầu tư thực hiện các công trình dự án trên địa bàn, hướng dẫn thực hiện việc giám sát sức khỏe tại nhà, doanh nghiệp, nơi lưu trú đúng theo quy định. Tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, tăng cường, phát huy vai trò các Tổ giám sát covid cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhất là thông điệp 5K trong phòng, chống dịch. Phòng giáo dục và đạo tạo phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện tốt công tác phun hóa chất khử khuẩn tại các trường, kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; cấp kinh phí trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời.  Tiếp tục tập trung xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án kinh tế trên địa bàn; quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép, lấn chiếm sử dụng đất công; Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, tình hình dư luận trong nhân dân nhất là những khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện thi công các công trình dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến; duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong giải quyết thủ tục hành chính; kiện toàn bộ phận một cửa, đồng thời tăng cường quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường; triển khai kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ công vụ tại các phòng, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường 06 tháng đầu năm 2021.

Dương Văn Thủy

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 715
  • Tất cả: 5411427
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang