Lượt xem: 1474

Quyết định số 990 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thị xã Duyên Hải

990%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20c%C3%B4ng%20khai%20quy%E1%BA%BFt%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20n%C4%83m%202018.pdf
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 127
  • Hôm nay: 3196
  • Trong tuần: 26,727
  • Tất cả: 3,344,382