Lượt xem: 457

Vai trò phụ nữ trong xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, với câu nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc”. Gia đình là nền tảng của xã hội, có chức năng bảo đảm tính ổn định của xã hội và gia đình tốt thì xã hội mới tốt, cho nên gia đình hạnh phúc sẽ giúp cho “quốc gia thịnh vượng”. Việc xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Để phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và làm chuyển biến nhận thức của mỗi người nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã đề ra giải pháp về vai trò của phụ nữ thực hiện chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Phụ nữ thị xã tham luận nhân họp mặt Ngày gia đình Việt Nam

Cùng với sự phát triển của xã hội, gia đình Việt Nam đã có nhiều biến đổi; Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân; vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Như vậy, phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy và hình thành nhân cách ở trẻ, song song đó phụ nữ còn là người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vai trò chủ đạo trong cuộc sống gia đình; phải là những người đi tiên phong, chủ động vận động, khuyến khích mọi người trong gia đình và xã hội cùng có trách nhiệm thực hiện chủ đề Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN thị xã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, công tác xây dựng và phát triển gia đình hạnh phúc trong tình hình mới; tập trung triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; đã có nhiều nội dung, hình thức hoạt động mang lại kết quả đáng kể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền nội dung phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Phong trào thi đua “xây dựng người  phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” “5 có, 3 sạch”, gắn chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của ĐảngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được 197 cuộc, có 4.161 lượt người dự. Qua đó, có 6.736/6.736 hộ (đạt tỷ lệ 100%) hộ đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”. Trong đó có 719 hộ gia đình cán bộ Hội; biểu dương 26 chị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động. Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm 2023 tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông, tuyên truyền về “xây dựng gia đình hạnh phúc”; “phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích”; tác hại sử dụng thuốc lá điện tử; cách phòng, ngừa xâm hại trẻ em,… được 11 cuộc; chuẩn bị tổ chức tập huấn một số hoạt động thực hiện Đề án 938 cho cán bộ hội cơ sở và chi hội trưởng ấp, khóm về hình thức, cách tuyên truyền, vận động để thành lập các mô hình mục đích xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động cũng gặp không ít khó khăn: (1) do các hộ gia đình hội viên còn bận đi làm nên công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền vào giờ hành chính, thu hút ít gia đình tham dự (2) Các gia đình trẻ ít tham gia các hoạt động tuyên truyền do hội các cấp tổ chức (3) những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực, bạo hành với phụ nữ, trẻ em đôi lúc còn xảy ra; (4) vụ việc ly hôn với nhiều độ tuổi khác nhau ngày càng gia tăng

 Để tiếp tục tổ chức và thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 và thời gian tới, Hội LHPN thị xã cần chủ động phối hợp và thực hiện như sau:

Trước hết, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, công tác xây dựng và phát triển gia đình hạnh phúc trong tình hình mới như: tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 06 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới đến năm 2030; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực ngày 01/7/2023; Luật người cao tuổi năm 2009; chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Thứ hai, tập trung triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tổ chức tập huấn; viết tin, bài tuyên truyền về những vấn đề mới, sáng tạo trong hội viên, phụ nữ; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình như:

Đối với việc tổ chức cuộc sống gia đình: phụ nữ là người giữ gìn nếp sống văn hóa, đạo đức trong gia đình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, là trung tâm tình cảm của các thành viên trong gia đình. Do đó người phụ nữ có trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ trong gia đình tốt đẹp và làm sao cho bản thân mình và thành viên trong gia đình có sức khỏe, có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, góp phần “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” nhằm góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam.

Trong mối quan hệ vợ chồng: người phụ nữ vừa là người vợ, người bạn tốt của chồng, để cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, giúp chồng hiểu công việc của mình để có sự cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau ở mọi công việc trong gia đình như chăm sóc con cái, cha mẹ già,… cùng chịu trách nhiệm chung trước gia đình và xã hội. Cho xã hội thấy nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam còn thể hiện ở tính chung thủy, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, cư xử dịu dàng, tế nhị với chồng.

Với vai trò người mẹ, phụ nữ là người thầy đầu tiên của con, có vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy và hình thành nhân cách của con. Vì vậy, phụ nữ cần phải có kiến thức nuôi dạy con theo khoa học để con không bị suy dinh dưỡng, khỏe mạnh, phát triển tốt về trí tuệ và thể lực. Biết hướng cho con vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con. Người mẹ còn là người bạn để cho con tâm tình, hỏi ý kiến, giúp con có những quyết định đúng đắn trong học tập, trong cuộc sống, người mẹ phải thể hiện lòng nhân hậu, vị tha và là tấm gương sáng cho con học tập và noi theo.

Thứ ba, tiếp tục phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và hướng tới 4 giá trị gia đình “An toàn - trách nhiệm - thịnh vượng và bình đẳng” trong các hoạt động các cấp Hội. Phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ cao tuổi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, gắn với giá trị thời đại, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức cho phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông cộng đồng,…

Thứ tư, Hội các cấp sẽ tiếp tục rà soát chọn các mô hình hoạt động hiệu quả tập trung hỗ trợ thực hiện mô hình về phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và phối hợp ngành liên quan, tuyên truyền nhân rộng các hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng thông qua các hoạt động.

Như vậy, dù ở bất kỳ cương vị, vị trí công tác nào thì người phụ nữ cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện chủ đề năm 2023 “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, với chủ đề nàycó ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, cũng như góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Hội LHPN thị xã mong muốn được quan tâm hỗ trợ, sự động viên kịp thời của lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành đoàn thể các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của 37 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền những việc cần giữ gìn gia đình hạnh phúc; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng giúp nhau ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng với truyền thống “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” và cùng đồng hành tuyên truyền 4 giá trị để cùng thực hiện chủ đề đó là “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”. Về nhiệm vụ của Hội LHPN thị xã sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện đạt chỉ tiêu đăng ký về gia đình tiêu biểu đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” (5 không: 1. Không đói nghèo; 2. Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 3. Không có bạo lực gia đình; 4. Không vi phạm chính sách dân số; 5. Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học); 3 sạch: (1. Sạch nhà, 2. sạch bếp, 3. sạch ngõ); gia đình 5 có (1. Có ngôi nhà an toàn; 2. Có sinh kế bền vững; 3. Có sức khỏe; 4. Có kiến thức; 5. Có nếp sống văn hóa) và tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ của hội trong thời kỳ đổi mới phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                               Thu Thủy - Hội LHPN thị xã Duyên Hải

1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 199
  • Hôm nay: 13678
  • Trong tuần: 50,347
  • Tất cả: 4,837,324