Lượt xem: 83

Xã Long Toàn: Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Xã Long Toàn thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Sau khi được đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, toàn Đảng bộ và nhân dân xã Long Toàn rất phấn khởi, vui mừng vì quá trình tâm quyết, nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã nhà xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, nay đã đạt được kết quả. Đời sống kinh tế, thu nhập của nhân dân được nâng lên, văn hóa - xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được ổn định và giữ vững; cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Diện mạo nông thôn ngày nay đã có nhiều khởi sắc. Đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là việc làm lâu dài, nên sau khi được công nhận đã đề ra nội dung công việc, giải pháp, lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, cán bộ, các ngành, các ấp trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Ấp Giồng Trôm đón nhận bằng công nhận ấp Nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 trong năm 2019 xã Long Toàn đạt 17/20 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự), đầu năm 2020 đã đạt hai tiêu chí, còn lại tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị ( Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ ).

Đến tháng 5 năm 2020, xã Long Toàn di dời về trụ sở mới thuộc ấp Thống Nhất do đó chỉ còn đạt 17/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao: còn tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa (còn thiếu 03 phòng chức năng và sân vận động); tiêu chí số 8: Thông tin truyền thông (chưa có điểm phục vụ Bưu chính); tiêu chí số 18: về Hệ thống chính trị (chưa đánh giá cuối năm).

Để quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trước tiên, tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt được, trong đó chọn 03 ấp Giồng Trôm, ấp Phước An và ấp Bào sen làm “điểm chỉ đạo” thực hiện các tiêu chí để phấn đấu xây dựng ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 151/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các ấp còn lại tập trung cùng thực hiện và hoàn thành từ 50% trở lên theo bộ Tiêu chí ấp Nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. 

Từ đầu năm đến nay, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả rất tích cực. Lĩnh vực giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng mới 04 tuyến với chiều dài 4.699m, trong đó có 01 tuyến trục liên ấp dài 3.699m, nâng tỷ lệ đường giao thông trục liên ấp từ 56% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 08 hộ, chiếm 0,53 %, đến nay đã xóa nghèo 100%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 97,93%; Đầu tư xây dựng 03 phòng chức năng; Thành lập điểm phục vụ Bưu chính; Hình thành sân vận động; xã được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thị ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 tại xã Long Toàn

Các lĩnh vực kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục - y tế -  văn hóa, an ninh trật tự - hành chính công, cảnh quan - môi trường đều được tiếp tục giữ vững và có bước phát triển nâng cao hơn so với khi mới được công nhận xã nông thôn mới. Đặc biệt là 03 ấp (Giồng Trôm, ấp Phước An và ấp Bào sen ) được chọn xây dựng ấp Nông thôn mới kiểu mẫu đã toát lên một diện mạo mới về màu sắc cảnh quan hoa kiểng thật xanh, sạch, đẹp. kết quả đã được công nhận ấp Giồng Trôm đạt ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Chính từ kết quả chọn 03 ấp làm điểm chỉ đạo ấp nông thôn mới kiểu mẫu của xã là một bài học bổ sung kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình này các ấp trên địa bàn xã, góp phần thúc đẩy nhanh chóng công việc xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, để làm nền tảng tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022 theo Nghị quyết của Thị ủy giao.

Tuyến đường hoa ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ là tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Phấn đấu trong năm 2021 xây dựng xã Long Toàn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 và đến năm 2022 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hải Âu

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 965
  • Trong tuần: 13,272
  • Tất cả: 780,154