Lượt xem: 229

Thị xã Duyên Hải hội nghị Hiệp thương lần hai báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 17/3/2021, Ông Lâm Minh Thế, Ủy viên Thường vụ Trực thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, ông Phạm Văn Liếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã chủ trì hội nghị Hiệp thương lần hai để báo cáo tình hình và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Mau, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, ông Nguyễn Văn Lánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở hiệp thương lần thứ I thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người giới thiệu ứng cử hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Là 52 người, tự ứng cử không có, xin rút tên và xóa tên khỏi danh sách ứng cử không có. Về thành phần dự kiến ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được giới thiệu gồm thường trực thị ủy có 01 ứng cử viên; Cơ quan HĐND 04; lãnh đạo UBND thị xã 02; các ban đảng 04; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 05; lực lượng vũ trang 02; cơ quan hành chính 02; sự nghiệp 03; tổ chức kinh tế 02; các xã, phường 26 và chức sắc tôn giáo 01. Trong đó, người ứng cử là dân tộc khmer 01, chiếm 1,92%; ứng cử là nữ 25/52, chiếm 48,07%; trẻ tuổi 17/52, chiếm 32,69%; Ngoài đảng 9/52, chiếm 26/92%; tôn giáo 01, chiếm 1,92%.

Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa II nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 52 người được giới thiệu ứng cử hoàn toàn đúng quy định, đảm bảo theo cơ cấu tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân./.

                                                            Thanh Khiết – Chí Dũng

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 13,505
  • Tất cả: 711,928