Lượt xem: 417

Thị xã Duyên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý

Ngày 31/3, Ban Thường vụ thị ủy Duyên Hải phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 165 học viên là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý. Đến dự và phát biểu với lớp học có đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Duyên Hải.

(Đ/C Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Duyên Hải phát biểu với hội nghị).

Lớp học trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu 13 chuyên đề về tư duy, tầm nhìn của cán bộ, quản lý về phát triển địa phương; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở địa phương hiện nay; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(Quang cảnh hội nghị)

Thông qua lớp bồi dưỡng được cung cấp, cập nhật thông tin, kiến thức mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Kết thúc khóa học các học viên được viết thu hoạch để đánh giá sau khóa học../.

                                                                          Thanh Khiết – Trọng Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1994
  • Trong tuần: 31,708
  • Tất cả: 3,143,900