Thông báo về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá cung cấp dịch vụ theo Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh (lần 2)
Lượt xem: 1877

Thông báo - Xem chi tiết: tại đây

Phụ lục - Xem chi tiết: tại đây

 
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...