Nghị định số: 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lượt xem: 4077
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5