Thông báo số: 02/TB-SNV về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Văn phòng Sở và Phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3660
Tệp đính kèm xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...