Công văn số: 1961/STNMT-CCQLĐĐ về việc cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 5190
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...