English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phổ biến Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 2439/UBND-KT
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Phổ biến Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Phan Thị Bé Năm
Tài liệu đính kèm signed-2439.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang