English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phổ biến Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2440/UBND-KT
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Phổ biến Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Phan Thị Bé Năm
Tài liệu đính kèm signed-2440.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang