Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (10/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (10/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-nq 10 hdnd.pdf
Cơ quan ban hành