Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (12/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (12/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-nq 12 hdnd.pdf
Cơ quan ban hành