Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh (13/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh (13/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-nq 13 hdnd.pdf
Cơ quan ban hành