Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (14/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (14/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-nq 14 hdnd.pdf
Cơ quan ban hành