Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử trị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước (23/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử trị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước (23/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-nq 23 hdnd.pdf
Cơ quan ban hành