Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 354/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kiên Quân
Tài liệu đính kèm saoy-354 qd-hdnd 1.pdf
Cơ quan ban hành