Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019
Số ký hiệu văn bản 43/LCT-UBND
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Trích yếu nội dung Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019
Hình thức văn bản Lịch công tác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed_43lct.pdf
Cơ quan ban hành