English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
146/BC-CTK 26/08/2019 Báo cáo số: 146/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 Tải về
132/BC-CTK 26/07/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 Tải về
93/BC-CTK 27/05/2019 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019 Tải về
54/BC-CTK 26/03/2019 Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 Tải về
54/BC-CTK 26/03/2019 Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 Tải về
34/BC-CTK 27/02/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2019 Tải về
19/BC-CTK 25/01/2019 Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019 Tải về
316/BC-CTK 27/12/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018 Tải về
279/BC-CTK 27/11/2018 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018 Tải về
246/BC-CTK 25/10/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 Tải về
174/BC-CTK 27/08/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 Tải về
159/BC-CTK 27/07/2018 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 7/2018 Tải về
159/BC-CTK 27/07/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 Tải về
144/BC-CTK 27/06/2018 Tình hình kinh tế xã hội ước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
114/BC-CTK 27/05/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 Tải về
86/BC-CTK 27/04/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018 Tải về
67/BC-CTK 27/03/2018 Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2018 Tải về
37/BC-CTK 26/02/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2018 Tải về
19/BC-CTK 25/01/2018 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 Tải về
320/BC-CTK 28/12/2017 Tình hình kinh tế xã hội năm 2017 Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang