English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1947/STNMT-CCQLĐĐ 20/08/2020 Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Tải về
1714/STNMT-QLTNB 22/07/2020 Công văn công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà VinH Tải về
454/STNMT-CCQLĐĐ 06/03/2020 Tài liệu Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
454/STNMT-CCQLĐĐ 06/03/2020 Tài liệu Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/TB-STNMT 05/02/2020 Thông báo số: 29/TB-STNMT kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thánh phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về
661/TTr-STNMT 28/11/2019 Ban hành quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
196/TB-STNMT 24/07/2019 Thông báo số: 196/TB-STNMT về việc Công khai cá Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng công thương (cát sông, cát ven biển) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
37/KH-STNMT 11/06/2019 Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang