English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
79/2022/TT-BTC 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành Tải về
74/2022/TT-BTC 22/12/2022 Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính Tải về
67/2022/TT-BTC 07/11/2022 Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Tải về
67/2022/TT-BTC 07/11/2022 Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Tải về
65/2022/TT-BTC 02/11/2022 Thông tư Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
48/BC-VP 04/05/2021 Báo cáo tuần từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021 Tải về
19/2019/TT-BTTTT 25/12/2019 Quy hoạch băng tần 694-860 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Tải về
86/2019/TT-BTC 03/12/2019 Thông tư số: 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thêu, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý Tải về
14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019 Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 Tải về
28/2019/TT-BTC 21/05/2019 Thông tư số: 28/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tải về
2503/UBND-KGVX 06/07/2017 Triển khai thực hiên Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
19/2010/TT-BXD 22/10/2010 Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang