English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/2022/NĐ-CP 30/10/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Tải về
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tải về
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 Tải về
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị định số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tải về
105/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non Tải về
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống câu trồng và canh tác Tải về
05/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị Tải về
38/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị Tải về
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang