English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1142/QĐ-TTg 11/10/2023 Quyết định về việc Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
4215/TTr-UBND 19/09/2023 Tờ trình về việc bổ sung hồ sơ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
1705/BC-SKHĐT 18/08/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6212/VPCP-QHĐP) Tải về
01/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
71/BC-SKHDT 17/02/2023 Báo cáo Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 Tải về
75/BC-SKHĐT 17/02/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
1178/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
808/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
691/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
62/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1443/QĐ-TTg 31/10/2018 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1441/QĐ-UBND 08/07/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
73/NQ-CP 06/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh Tải về
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải về
599/QĐ-UBND 30/03/2018 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1336/QĐ-UBND 15/08/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
58/QĐ-UBND 13/01/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về
1290/QĐ-UBND 04/07/2013 phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh Tải về
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị Tải về
438/QĐ-TTg 24/03/2011 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang