English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 225
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/BC-VP 31/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 19/5/2023 đến ngày 25/5/2023 Tải về
51/BC-VP 30/05/2023 Báo cáo tết quả thực hiện cải cáchhành chính 6 tháng đầu năm năm 2023 Tải về
117/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 Tải về
47/BC-VP 24/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 12/5/2023 đến ngày 18/5/2023 Tải về
42/BC-VP 16/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 05/5/2023 đến ngày 11/5/2023 Tải về
113/BC-UBND 15/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 kỳ báo cáo: tháng 05/2023 Tải về
111/BC-UBND 11/05/2023 Báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Tải về
41/BC-VP 08/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 28/4/2023 đến ngày 04/5/2023 Tải về
38/BC-VP 04/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 21/4/2023 đến ngày 27/4/2023 Tải về
36/BC-VP 26/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 14/4/2023 đến ngày 20/4/2023 Tải về
34/BC-VP 18/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 07/4/2023đến ngày 13/4/2023 Tải về
32/BC-VP 11/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 31/3/2023đến ngày 06/4/2023 Tải về
31/BC-VP 04/04/2023 Báo cáo tuần Từ ngày 24/3/2023 đến ngày 30/3/2023 Tải về
24/BC-VP 21/03/2023 Báo cáo tuần từ ngày 10/3/2023đến ngày 16/3/2023 Tải về
22/BC-VP 15/03/2023 Báo cáo tuần Từ ngày 03/3/2023đến ngày 09/3/2023 Tải về
18/BC-VP 07/03/2023 Báo cáo tuần từ ngày 24/02/2023 đến ngày 02/3/2023 Tải về
15/BC-VP 01/03/2023 Báo cáo tuần từ ngày 17/02/2023đến ngày 23/02/2023 Tải về
12/BC-VP 21/02/2023 Báo cáo tuần từ ngày 10/02/2023 đến ngày 16/02/2023 Tải về
33/BC-UBND 13/02/2023 Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 kỳ báo cáo: tháng 02/2023 Tải về
08/BC-VP 09/02/2023 Báo cáo tuần từ ngày 27/01/2023 đến ngày 02/02/2023 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang