English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Tải về
63/2023/TT-BTC 16/10/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến Tải về
61/2023/TT-BTC 28/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tải về
60/2023/TT-BTC 07/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về
59/2023/TT-BTC 30/08/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Tải về
56/2023/TT-BTC 18/08/2023 Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở Tải về
55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Tải về
52/2023/TT-BTC 08/08/2023 Thông tư Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang