Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 57/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm Tải về