English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 11/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang