English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 10/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang