English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 22/2023/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Đình Thọ
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang